Alge

Alge  so steljčnice. Steljke alg so se razvile na različne načine. Alge se po zgradbi in obliki močno razlikujejo. Pri skoraj vseh skupinah poznamo tako enocelične, kot tudi mnogocelične, mikro ali makroskopske organizme.

Največkrat živijo v morju, uspevajo pa tudi v sladkih, stoječih vodah ter na kopnem v vlažnih pogojih.

Rdeče alge (znanstveno ime Rhodophyta) so po večini mnogocelični morski organizmi, srečamo pa jih tudi v tekočih sladkih vodah. Uporabljamo jih v medicini, farmaciji in kozmetiki. Zaradi rdečih barvil lahko žive tudi v večjih globinah.

Rjave alge (znanstveno ime Phaeophyceae) so večinoma morski organizmi. Prevladujejo v obalnem pasu, pritrjene na skalnato dno. Del dneva so v vodi, del dneva pa zunaj nje. V celicah imajo klorofil in rjavo barvilo, ki jim daje značilno barvo. S spodnjim delom so priraščene na podlago in tako jih morje ne odnese. Pred izsušitvijo jih varuje sluzasta prevleka.

Rjave in rdeče alge