Lepotka

Lepotke (Pitaria chione) živijo v Jadranskem morju. Nekatere se zakopljejo v muljasto, nekatere pa v peščeno dno. V njem se premikajo z mišičasto nogo.

Ima dve cevki: po eni dovaja vodo v notranjost telesa (dotekalka), po drugi pa jo izloči (odtekalka). Voda ji s sabo prinese raztopljene pline in drobce hrane. Žival ustvarja vodni tok s svojimi škrgami. Celice na površini škrg imajo migetalke. Drobci hrane po škrgah potujejo do ust. Tako s filtriranjem vode pride žival do hrane.

Lepotka