Rakovica

Rakovice (Brachyura), tudi kratkorepci  imajo pet parov nog hodilk. Pod glavoprsjem imajo spodvihan zadek in dobro razvite klešče, pri katerih so njene desne klešče večje od levih, oboje pa so prilagojene za strganje alg s skal ali koral. Običajno imajo kratek rep, debelo zunanje ogrodje in pecljaste oči. Ker je njihovo oprsje širše kot je dolgo, hodijo postrani.

Poznanih je okoli 6800 vrst rakovic in marogaste rakovice so ene izmed njih. Najdemo jih v vseh svetovnih oceanih. Živijo predvsem na morskem dnu, ob bregovih lahko zahajajo tudi na kopno, zato dihajo skozi škrge.

Kosmelj
Marogasta rakovica