Rastlinstvo solin

HALOFITI

Ekosistem solin je poseben zaradi halofitov – slanoljubnih rastlin, ki uspevajo na slanih tleh in prenesejo oz. potrebujejo velike koncentracije soli. V ta namen imajo drugačno zgradbo in številne prilagoditve, ki preprečujejo izsuševanje rastline.

 • Razvile so debelo kutikulo, ki je lahko povoskana, porasla z dlačicami.
 • Pred prekomerno dehidracijo se zaščitijo tudi z zapiranjem listnih rež.

  Listna reža
 • Imajo odebeljene liste (sukulentnost), kar pomeni da celice vsebujejo nekoliko več celičnega soka in manj kloroplastov.
 • Aktivno izločajo sol skozi solne žleze.
 • Vzdržujejo višjo koncentracijo soli v celicah, s čimer se zviša osmotski tlak in turgor.
 • Steblo je bolj odebeljeno in olesenelo.

  Prerez stebla
 • Korenine so prilagojene s širskimi kasparijevimi trakovi, ki preprečujejo izhlapevanje vode v tla in omogočajo lažje prehajanje iz tal v korenine.
 • Listi so majhni in mesnati, ponekod celo zakrneli.

 

HALOFITI SEČOVELJSKIH SOLIN

Grmičasta členjačakopjelistna labodanavadni osočnikobmorska nebinaobmorski omanobmorski pelinozkolistna mrežicaprimorski slanoradsinjezeleni členkar in tolščakasta laboda.

Halofiti sečovljskih solin