Živalstvo solin

Sečoveljske soline so najbolj znane po pestrem naboru tam živečih vrst ptic – do sedaj je bilo zabeleženih 300 vrst. Soline so namreč veliko vodno telo, ki ga ptice ob selitvi uporabljajo kot prehranjevališče, prenočišče in prezimovališče.

A ptice niso edine tamkajšnje prebivalke. Sečoveljske soline so habitat mnogih manjših živali, nekatere izmed njih imajo tu tudi edino prebivališče v Sloveniji.

V plitvi slani vodi živijo mnogoščetinci, rakci, školjke, ribe, ličinke nekaterih vrst muh in še marsikatera bitja , ki so hrana pticam. Območje solin je tudi edini habitat nekaterim čebeljim vrstam v Sloveniji.

Med nekatere “prebivalce” solin spadajo:

Mnogoščetinci, obrežna rakovica,  solinski rakci, školjke, riba solinarkamala bela čaplja, polojnik, plamenec, sabljarka, beločeli deževnik, rumenonogi galeb, spužve, poljski zajec, lisica, slanarica, ličinke nekaterih vrst muh, solinska čebela (Pseudapis bispinosa), dolgoroga čebela (Tetraloniella nana), rastlinojede stenice (Heteroptera) (na trstju živijo pajčji škržatki (Caliscelis wallengreni)), etruščanska rovka, primorska kuščarica (Lacerta sicula) in ostrouhi netopir (Lacerta sicula).

Solinski rakec
Solinski rakec
Primorska kuščarica