Obrežna rakovica

Obrežna rakovica (Carcinus aestuarii) je razširjena po vsem Sredozemlju, živi v vodah z različno slanostjo, hrani se z drobnimi rakci, polži, mnogoščetinci in tudi malimi ribicami. Je plen vodnih ptic. Prisotna je v manjših in večjih kanalih, slanih lužah in bazenih.

Obrežna rakovica