Mnogoščetinci

Mnogoščetinci (Polychaeta) so razred mnogoceličarjev, ki večinoma živijo v morju. Plavanje jim omogočajo prinožnice ali parapodiji – okončine, zgrajene iz hrbtne in trebušne krpe, ki jo sestavljajo mišičevje in hitinaste ščetine. So enospolniki, pri njih večinoma poteka zunanja oploditev (v morju se razvije ličinka trohofora, ki splava s pomočjo migetalk). Delimo jih med prostoživeče mnogoščetince (npr. morska stiga) in pritrjene mnogoščetince (npr. cevkarji).

Morska striga