Riba solinarka

Riba solinarka (Aphanius fasciatus) živi v solinah, pa tudi v jarkih ob morju in na izlivnih delih rek. Hrani se s solinskimi rakci in drugimi manjšimi nevretenčarji. Ima podolgovato in bočno sploščeno telo. V poletnem času je teh rib v solinah več sto tisoč. Z njimi se prehranjujejo tudi čaplje in galebi. Zimo preživijo zarite v mehkem solinarskem blatu ali pa pod gosto algasto preprogo.

Riba solinarka