Rumenonogi galeb

College essay writer can help you get the grade you want.Rumenonogi galeb (Larus michahellis) je največja in najpogostejša galebja vrsta v Sečoveljskih solinah. Zaradi prehranjevanja na smetiščih predstavljajo rumenonogi galebi potencialno grožnjo pri prenašanju patogenih mikrobov na človeka ter s tem ogrožajo naše zdravje. V Sečoveljskih solinah težave z galebi nastopijo na območju kristalizacije (pridelave soli), saj je zaradi prenočevanja galebov na tem območju neoporečnost pridelane soli vprašljiva.

Rumenonogi galeb