Delo v laboratoriju

UGOTAVLJANJE SUHE SNOVI V RAZTOPINI

S pomočjo postopka izparevanja smo določili vsebnost suhe snovi v morski vodi, v nasičeni raztopini NaCl in v slanici iz solin. S pridobljenimi podatki smo izračunali masni delež trde snovi v navedenih vzorcih.

Masni delež je razmerje med maso topljenca in maso raztopine. Pove nam, kolikšen delež topljenca je zastopan v raztopini. Masni delež nima enote, lahko pa je podan v odstotkih.

Izračunamo ga po formuli:

w(topljenca)= m(topljenca)/m(raztopine)

Pripomočki:

  • čaša,
  • tehtnica,
  • izparilnica,
  • kuhinjska plošča,
  • klešče.
Kuhinjska plošča in izparilnica
Potek izparevanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek dela

V čašah smo namerili isti volumen vsakega vzorca (vsaka skupina je delala z drugačnim volumnom), pred izparevanjem je bilo potrebno izmeriti maso raztopine in maso izparilnice, kar je bilo ključno za pridobitev podatkov o masi suhe soli. Na kuhinjsko ploščo smo postavili izparilnico z določenim vzorcem. Ko je voda povsem izparela, je v izparilnici ostala samo suha snov. Izparilnico smo z vsebino stehtali in od celotne mase odšteli maso izparilnice, ter tako pridobili podatke o masi suhe snovi za vsak vzorec. Izračunali smo masni delež po zgoraj navedeni formuli.

Vzorec suhe snovi
Suha sol

 

 

 

 

 

 

 

 VZORECMASA RAZTOPINE (g)MASA SUHE SOLI (g)  VZORECw (%)
morska vodamorska voda
skupina 170,392,38skupina 13,40
skupina 250,901,40skupina 22,75
skupina 3102,604,90skupina 34,80
skupina 4100,802,67skupina 42,65
nasičena raztopina NaClnasičena raztopina NaCl
skupina 181,63923,02skupina 128,20
skupina 259,2026skupina 243,92
skupina 312133,3skupina 327,50
skupina 4118,7756,64skupina 447,70
slanica iz solinslanica iz solin
skupina 182,9631,35skupina 137,80
skupina 262,7021,50skupina 234,29
skupina 3121,6038,9skupina 332,10
skupina 4122,5641,06skupina 433,50

Komentar:

Po naših pričakovanjih je v povprečju največjo vsebnost suhe soli vsebovala slanica iz solin, saj v kristalizacijskih bazenih doseže visoko koncentracijo (med 28 in 31 stopinj ). Tako visoke koncentracije omogočajo visoko izločanje različnih mineralov.

Tehtanje suhe snovi

 

GOSTOTA RAZTOPIN

Gostota nam pove maso izbrane prostornine snovi. Označimo jo z grško črko ρ (ro), je razmerje med maso in prostornino telesa: \rho =\frac { m }{ V } .

 Osnovna enota gostote je \frac { kg }{ { m }^{ 3 } } .

Naprava za merjenje gostote manjših količin kapljevine je piknometer, za določevanje gostote večjih količin kapljevin pa se uporablja potopni areometer. V našem postopku smo uporabili areometer.

Areometer

To je naprava je priprava za merjenje in določanje gostote kapljevin, ki plava v kapljevini in z višino nepotopljenega dela kaže njeno gostoto. Navadno je sestavljen iz dolgega steklenega valja, na enem koncu obteženega z živosrebrno utežjo, da plava pokonci. Kapljevino, ki bi ji radi določili gostoto, nalijejo v pokončen valj, in vanj počasi spustijo areometer, tako da prosto plava. Skladno z Arhimedovim zakonom se areometer potopi tem globlje, čim manjša je gostota kapljevine.

Gostoto smo dobili tudi na drugačen način. Izračunali smo jo iz izmerjenih podatkov mase ter volumna. Uporabili smo obrazec: \rho =\frac { m }{ V } .

 

Prvi način:

Tehtnica in merilni valj

Pripomočki:

– merilni valj,
– tehtnica.

Postopek:

Posamezno raztopino smo nalili v merilni valj do določenega volumna in vse skupaj položili na tehtnico. Zapisali smo si dobljeno težo in nato izračunali gostoto.

Rezultati:

 vzorecvolumen (ml)masa (g)Gostota (g/mL)
destilirana voda
skupina 1250250,21.0008
skupina 2250249,10,9964
skupina 3250248,20,9928
skupina 4250249,60,9984
morska voda
skupina 12502571,028
skupina 2250256,11,0244
skupina 3250255,61,0224
skupina 4250255,31,0212
slanica iz solin
skupina 1250307,61,2304
skupina 2250307,81,2312
skupina 3250305,71,2228
skupina 4250304,51,218
nasičena raztopina
skupina 12502991,196
skupina 2250300,31,2012
skupina 3250295,81,1832
skupina 4250295,11,1804

 

Drugi način:

Pripomočki:

– areometer,
– merilni valj.

Merilni valj in areometer

Postopek:

Posamezno raztopino smo nalili v merilni valj. Volumen ni pomemben, ampak višina gladine. Areometer smo nežno potopili v merilni valj, saj se lahko zelo hitro zlomi. Na areometru smo odčitali gostoto posamezne raztopine.

Rezultati:

 vzorecgostota (areometer) (g/L)gostota (merilni valj) (g/L)
destilirana voda
skupina 11000,51000,8
skupina 21000996,4
skupina 31000992,8
skupina 41000998,4
morska voda
skupina 110301028
skupina 210301024,4
skupina 310251022,4
skupina 410201021,2
slanica iz solin
skupina 112301230,4
skupina 212201231,2
skupina 312251222,8
skupina 412401218
nasičena raztopina
skupina 112001196
skupina 212001201,2
skupina 312001183,2
skupina 412101180,4

 

Choosing the Right Topic for Your Dissertation

Students are required to submit an exceptionally written dissertation if they want to attain a top grade in their coursework. The topic of your dissertation is the first thing that the panel of professors look at. They also want to know if you have addressed the subject in the right manner. It is why students need to be careful when selecting a topic for http://saigonfitness.com/video/ your dissertation. The topic of your paper can go the way of choosing from paper help a subject that you are knowledgeable about or one that you are curious about.  

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja