Določanje temperature vrelišča raztopine

Določali smo temperaturo vrelišča:

  • destilirane vode,
  • morske vode,
  • nasičene raztopine NaCl,
  • slanice iz solin.

Pri tem smo potrebovali:

  • kuhalnik,
  • izparilnico,
  • termometer,
  • različne raztopine soli.

Raztopino smo nalili v izparilnico. Nato smo jo segrevali na kuhalniku in izmerili temperaturo pri kateri je raztopina zavrela.

Ostanek raztopine
Merjenje temperature

 

Vrelíšče (oznaka Тᵥ) je temperatura, pri kateri lahko pri danem tlaku obenem obstajata kapljevinska in plinasta faza snovi.

Če zmesi kapljevinske in plinaste faze dovajamo toploto, se njena temperatura ne spremeni, na račun kapljevinske pa se povečuje delež plinaste faze. Proces imenujemo izparevanje. Obratno se ob kondenzaciji, če sistem pri temperaturi vrelišča oddaja toploto, na račun plinaste povečuje delež kapljevinske faze. Toploto, potrebno, da izparimo dano maso izbrane snovi, imenujemo izparilna toplota.

Rezultati:

 vzorecΤᵥ (°C )Povprečje skupin
destilirana voda
skupina 19492,375
skupina 295
skupina 394,5
skupina 486
morska voda
skupina 19694,6
skupina 288
skupina 397,4
skupina 497
nasičena raztopina NaCl
skupina 110099,5
skupina 299
skupina 3103
skupina 496
slanica iz solin
skupina 198101,825
skupina 2103
skupina 3104
skupina 4102,3

 

Razlaga rezultatov:

Najnižje vrelišče ima  destilirana voda pri povprečno 92,375°C. Drugo najnižje vrelišče ima  morska voda pri 94,6°C. Še višje vrelišče ima nasičena raztopina NaCl pri 99,5°C. Najvišje vrelišče pa ima slanica iz solin pri 101,825°C. Temperatura vrelišča raztopine je odvisna od količine topljenca (soli) v raztopini. Več kot je topljenca v raztopini, kasneje raztopina zavre.