pH

pH je eden od parametrov, ki nam pokaže koncentracijo oksonijevih in/ali hidroksidnih ionov v vodni raztopini. Pri opredelitvi kisle, bazične ali nevtralne raztopine si pomagamo s pH – lestvico. pH raztopine lahko merimo z indikatorskimi lističi ali s pH elektrodo.

Definicija pH vrednosti:

Vrednost 7 prikazuje nevtralno stanje raztopine. Kislost po lestvici navzdol narašča, bazičnost po lestvici navzgor narašča.

Pripomočki:

  •         pH elektroda,
  •         Lab quest,
  •         indikatorski lističi,
  •         barva skala,
  •         čašice,
  •         serviete.

Postopek dela:

Imeli smo 4 raztopine, ki smo jih nalili v čase. pH elektrodo, ki je bila povezana z Lab questom, smo pomočili v raztopino in iz njega odčitali pH določene raztopine. V raztopino smo pomočili indikatorski listič in s pomočjo barvne lestvice odčitali pH raztopine. To smo ponovili pri vsaki raztopini dvakrat in si izpisali meritve.

 VZORECpH (LISTIČI)pH (ELEKTRODA)
destilirana voda
skupina 156,6
skupina 256,84
skupina 34-55,62
skupina 456,45
morska voda
skupina 177,9
skupina 288,24
skupina 37-87,89
skupine 46-77,89
slanica iz soli
skupina 187,25
skupina 277,29
skupina 37-87,35
skupina 477,25
nasičena raztopina
skupina 167,4
skupina 266,7
skupina 35-67,89
skupina 45-67,15