Priprava nasičene raztopine

V poskusih na naravoslovnem taboru smo uporabljali nasičeno raztopino kuhinjske soli, NaCl. Nasičena raztopina je raztopina, v kateri je raztopljena največja možna količina določenega topljenca v nekem topilu (v našem primeru NaCl v vodi). Za pripravo te smo potrebovali:

  • kuhinjsko sol (NaCl),
  • deionizirano vodo,
  • bučko,
  • čašo,
  • tehtnico,
  • list papirja iz katerega smo naredili lij.

Liter raztopine smo pripravili s pomočjo naslednjih podatkov:

  • gostota raztopine pri 20°C je 1,197\frac { g }{ ml }
Temperatura [°C]Topnost [g(NaCl)/100g(vode)]
2036,0
3036,3
4036,6

Temperatura vode je bila 23°C. po sklepnem računu smo izračunali, da je topnost soli pri tej temperaturi 36,1\frac { { g }_{ NaCl } }{ { 100g }_{ vode } }. (Ko se temperatura poviša za 10°C, se topnost poveča za 0,3\frac { { g }_{ NaCl } }{ { 100g }_{ vode } } , torej če se temperatura poviša za 3°C, se topnost poveča za 0,1\frac { { g }_{ NaCl } }{ { 100g }_{ vode } } ).

\Delta T=10℃……………………….\Delta topnost=0,3\frac { { g }_{ NaCl } }{ { 100g }_{ vode } }

\Delta T=3℃………………………….\Delta topnost=X

X=\frac { 3\cdot 0,3 }{ 10 } =0,1\frac { { g }_{ NaCl } }{ { 100g }_{ vode } }

36+0,1=36,1\frac { { g }_{ NaCl } }{ { 100g }_{ vode } }

 

Prav tako smo po sklepnem računu izračunali maso soli, ki jo moramo raztopiti, da bomo dobili 1 liter nasičene raztopine:

1,197\frac { g }{ ml } \cdot 1000ml=1197g

136,1{ g }_{ razt. }...................36,1{ g }_{ NaCl }

1197{ g }_{ razt. }...................X

X=\frac { 1197{ g }_{ razt. }\cdot 36,1{ g }_{ NaCl } }{ 136,1{ g }_{ razt. } } =317,5{ g }_{ NaCl }

 

Tako smo izračunali maso soli, ki smo jo potrebovali za pripravo 1 litra nasičene raztopine. 317,5g soli smo s pomočjo papirnatega lija stresli v merilno bučko in nato dolili vodo do oznake za 1 liter in pričeli z mešanjem. Ko se je sol raztapljala, se je nivo vodne gladine spuščal, ker so se natrijevi in kloridni ioni razporedili v prostorčke med molekulami vode. Zato smo morali nekaj vode doliti in sol raztopiti do konca.

Priprava raztopine
Tehtanje

 

 

 

 

 

Dolivanje deionizirane vode
Mešanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Med mešanjem je padel nivo vode

 

Če bi želeli že na začetku doliti pravo količino vode, bi jo izračunali po enačbi:

1197{ g }_{ razt. }-317,5{ g }_{ NaCl }=879,5{ g }_{ vode }

In tako ne bi bilo potrebno med mešanjem dodajati vode.

 

 

 

 

I will give you some suggestions for how to help with my essay. I know that the last thing which you want to be doing is sitting in your desk, trying to write an essay. If you are one of those people that struggle with it, I’m going to show you some methods to get you started on the ideal route for getting your documents written. It may be frustrating, but with a number of these hints, you will be able to receive https://www.geeksgyaan.com/2021/01/internet-for-students.html the help that you want so you are able to write that https://www.easkme.com/2021/02/reasons-why-travel-blog-hasnt-taken-off.html essay you deserve. Be certain that you follow these tips, and I https://csgopedia.com/gaming-can-enable-to-achieve-goals/ promise you your essay will be more likely to turn out great than if you didn’t.

Get a college essay written by a professional! It’s a much more convenient method for getting rid of all of the stressful situations related to school http://www.seganerds.com/2021/03/10/5-tips-for-establishing-a-retro-clothing-business-in-college/ life. In case you have problems with grammar, language, economic, political, and other features of learning, there are individuals who are able to assist you.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja