18. in 19. stoletje

1797: Beneška republika propade, soline pridejo po avstrijsko upravo.

1814: Avstro-Ogrska monarhija razglasi sol za državni monopol in trg soli se za Piranske soline poveča.

Nazaj     Naprej