2004

Vlada je 30.4.2004 območja NATURA 2000 potrdila z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Natura 2000. Kljub zagotovljenem pravnem varstvu v nacionalnem merilu  in mednarodnim varstvenim okvirom je v raznih (občinskih in državnih) planskih dokumentih še vedno moč zaslediti ideje o poseganju na območje solin in njegovem preoblikovanju. Prav zato je razglasitev območja NATURA 2000 izredno pomembna, saj je država dolžna takšna območja varovati in jih ustrezno ohranjati.

Nazaj      Naprej